ความเป็นมา สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

หลังจากบรรพชนตระกูลจึง ได้อพยพมาจากประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย การได้มาตั้งรกรากสืบสายสกุลจึง ทำให้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จรุ่นแล้วรุ่นเล่า และยังคงร่วมสืบสานปณิธานของบรรพชนตลอดมา

ในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านมีดำริก่อตั้งสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทยขึ้น ณ บ้านเลขที่ 139 ซอยนครไทย ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติตระกูลจึงอันเกรียงไกรให้ยิ่งใหญ่สืบต่อไปในอนาคตข้างหน้า

ต่อมาก็ได้ก่อตั้งศาลบรรพบุรุษ ณ บ้านเลขที่ 152 ซอยเหลือสุข ถนนสุขุมวิท 50 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 เพื่อประดิษฐานป้ายบรรพชนตามปณิธาน ที่จะมุ่งมั้นในการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีจีน ที่เน้นความกตัญญูต่อบรรพชนอย่างไม่หยุดหย่อน

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสุสานกิมสิ่วแซซัว (กิมซิวแซซัว) ตลาดหนองปรือ ตำบลหนองอิรุญ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 249 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เพื่อสำหรับให้บุตรหลานจึงตระกูลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

ขณะนี้ บุตรหลานจึงตระกูล ได้อาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ประมาณ 200,000 กว่าคน สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทยนี้ เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ของทายาทสกุลจึงทุกคน ซึ่งได้ดำรงเกียรติภูมิของเชื้อสายเถาหยวนและเชื้อสายจิ่นซิ่วอย่างเข้มแข็งดังในอดีต และยังจะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างอนาคตอันโชติช่วงชัชวาลตลอดนานเท่านาน

Scroll to Top