หมวดหมู่กิจกรรมสมาคมจึงตระกูล

สมาคมจึงตระกูลมีการจัดกิจกรรม ประเพณี งานเฉลิมฉลอง กิจกรรมการกุศุล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้สมาชิกของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

Scroll to Top