งานเทศกาลสำคัญ

สมาคมตระกูลจึง ร่วมกันจัดงานเทศกาลสำคัญ ประเพณีและวันหยุดทางวัฒนธรรมของจีน โดยงานเทศกาลเหล่านี้เปิดโอกาสให้สมาชิกตระกูลจึงมารวมตัวกัน แบ่งปันความสุข และให้แสดงความเคารพรากเหง้าทางวัฒนธรรมต้นตระกูลจึง ซึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นมีดังนี้:

Scroll to Top