กิจกรรมการประชุมสมาคม

ที่สมาคมจึงตระกูล เราเชื่อในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความสามัคคีในหมู่สมาชิกของเรา สมาคมของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานของค่านิยมของครอบครัว ประเพณีวัฒนธรรม และความรู้สึกร่วมกันของสมาชิก เราทุ่มเทเพื่อการจัดกิจกรรมและงานเฉลิมฉลองมากมายที่ทำให้สมาชิกของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

Scroll to Top