กิจกรรมการกุศล

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลและโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ โดยได้จัดให้มีโครงการริเริ่มงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือดังนี้:

Scroll to Top