ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการของ
สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการของสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย! สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามัคคี การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมในหมู่สมาชิกตระกูลจึง สมาคมนี้เป็นศูนย์รวมสำหรับบุคคลที่มีนามสกุลและบรรพบุรุษตระกูลจึง เข้าด้วยกัน เพื่อ การรอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมกิจกรรมการกุศล

พันธกิจของสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย คือ การอนุรักษ์มรดกของตระกูลจึง เรามุ่งมั่นส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิกตระกูลจึง และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนชาวไทย และ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

泰国莊氏宗親總會

JUNG TRAKUL ASSOCIATION OF THAILAND

ความเป็นมา สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

หลังจากบรรพชนตระกูลจึง ได้อพยพมาจากประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย การได้มาตั้งรกรากสืบสายสกุลจึง ทำให้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จรุ่นแล้วรุ่นเล่า และยังคงร่วมสืบสานปณิธานของบรรพชนตลอดมา

คณะกรรมการงานสมาคมตระกูลจึงแห่งประเทศไทย

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและรวมบุคคลที่มีนามสกุลและบรรพบุรุษตระกูลจึง เข้าด้วยกัน สมาคมนี้เป็นเวทีสำหรับสมาชิกครอบครัวตระกูลจึง ในการรวมตัวกัน อนุรักษ์มรดก และส่งเสริมกิจกรรมการกุศล นี่คือประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

สถานที่สำคัญต่างๆ
ของสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

อนุสรณ์สถานสุสาน

ประวัติแซ่จึง เมืองจีน

จุดเริ่มต้นของตระกูลจึงนั้น ย้อนหลังไปถึง 591 ปีก่อนคริสตศักราชในสมัยชุนชิว กษัตริย์ของแคว้นฉู่ ทรงพระนามว่า พระเจ้าฉู่จวงหวัง ทรงเป็น 1 ใน 5 กษัตริย์ที่ทรงอำนาจแสนยานุภาพมากที่สุดในยุคนั้น ผู้สืบสกุลจึงยกย่องให้พระองค์เป็นต้นตระกูลจวง (จึง) จากพระนามของพระองค์ท่าน

ความหมายแซ่จึง

แซ่จึง (莊) ในภาษาจีนกลางคือ แซ่จวง โดยคำว่า “จึง – 莊” มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความหมาย คุณลักษณะและคุณค่าของอักขระแต่ละส่วนที่ประกอบเป็นนามสกุล “จึง”

คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

บทบาทหน้าที่สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและรวมบุคคลที่มีนามสกุลและบรรพบุรุษ เข้าด้วยกัน สมาคมนี้เป็นเวทีสำหรับสมาชิกครอบครัวตระกูลจึง ในการรวมตัวกัน อนุรักษ์มรดก และส่งเสริมความรู้สึกของชุมชน นี่คือประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
莊炳章
นายกสมาคม
คุณอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์
莊儒賢
นายกกิตติมศักดิ์
คุณวิเชียร จึงเจริญพาณิชย์
莊楚焜
อุปนายกและประชาสัมพันธ์
คุณชูรัตน์ พสุภา
莊壯溪
อุปนายกและเหรัญญิก
คุณอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์
莊惠蘭
อุปนายกและเลขานุการ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกันของชุมชน เราทุ่มเทเพื่อจัดกิจกรรมและงานเฉลิมฉลองมากมายที่ทำให้สมาชิกของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

Scroll to Top